Spolupráca so zahraničnými úradmi patrí k našej každodennej agende. 

Úradné uznanie vzdelania vybavujeme v každej spolkovej republike v Nemecku a Rakúsku. Sledujeme smernice a legislatívne zmeny a všetkým našim kandidátom poskytujeme detailné návody a postupy. 

Pri konsolidácií potrebných dokumentov spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR, notárskym úradom a úradným prekladateľom. Výmena dokumentov prebieha poštou a elektronicky. V prípade záujmu nám Vaše dokumenty môžete odovzdať aj osobne na Mostovej 2, v Bratislave. 

​Úradné uznanie vzdelania vykonávame pre všetkých našich kandidátov bezplatne.

  • Facebook
  • Linkedin