top of page

Asistencia pri vycestovaní

Všetkým naším kandidátom asistujeme s nájdením bývania v novej krajine. Pri vystavení pracovnej ponuky paralelne komunikujeme o možnostiach a podmienkach bývania, v závislosti od ponuky danej lokality. Pomoc s bývaním je najčastejšie organizovaná priamo zamestnávateľmi, pre kandidátov nie je povinná. 

V prípade potreby zabezpečenia dopravy vám radi odporúčime lokálne dopravné spoločnosti, ktoré vykonávajú pravidelné trasy z domovskej krajiny do Nemecka/Rakúska a späť. Poplatky za prepravu sú hradené priamo u prepravcu. 

Aktívne sledujeme dynamicky vývoj, nariadenia a výnimky pri možnosti cezhraničného cestovania z domovskej krajiny, cez tranzitné krajiny a do krajiny výkonu práce. O aktuálnych opatreniach pravidelne informujeme na našej facebookovej stránke

bottom of page