Asistencia pri vycestovaní

Všetkým naším kandidátom asistujeme s nájdením bývania v novej krajine. Pri vystavení pracovnej ponuky paralelne komunikujeme o možnostiach a podmienkach bývania, v závislosti od ponuky danej lokality. Pomoc s bývaním je najčastejšie organizovaná priamo zamestnávateľmi, pre kandidátov nie je povinná. 

V prípade potreby zabezpečenia doopravy vám radi odporúčime lokálne dopravné spoločnosti, ktoré vykonávajú pravidelné trasy z domovskej krajiny do Nemecka/Rakúska a späť. Poplatky za prepravu sú hradené priamo u prepravcu. 

Sledujeme možnosti COVID 19 testovaní v súkromných laboratóriach. Zároveň sledujeme aj dynamicky vývoj, nariadenia a výnimky pri možnosti cezhraničného cestovania z domovskej krajiny, cez tranzitné krajiny a do krajiny výkonu práce.