Interkultúrne

poradenstvo

Počas našich pre-screeningových rozhovorov približujeme zamestnávateľov z pohľadu ich komunikačného štýlu, spôsobu vedenia a hodnotového zaradenia. 

V prípade potreby organizujeme interkultúrny tréning s agendou: 

  • Komunikačné štýly

  • Time Management

  • Vybudovanie a udržanie dôvery

  • Štýly vedenia

  • Budovanie tímu

  • Porozumenie hodnôt

  • Základy interkultúrnej psychológie