top of page

Jazykové zaraďovanie

Pre úradné uznanie vzdelania v Nemecku a Rakúsku je väčšinu povolaní potrebná úroveň B2 (podľa európskeho referenčného rámcu). Pred Vašou certifikačnou skúškou Vás radi písomne a verbálne otestujeme a zároveň Vám poradíme, ako sa na ňu čo najlepšie pripraviť. 

UZNÁVANÉ CERTIFIKÁTY

Nemecké a rakúske inštitúcie, ktoré vydávajú potvrdenia o uznaní vzdelania, akceptujú certifikáty len z nasledujúcich jazykových škôl: 

Österreich Institut Bratislava
Goethe Institut Bratislava
a licenčných partnerov Goethe Institutu: 

RK Centrum UNIVERSA, s.r.o.

Lazovná 11, 974 01  Banská Bystrica

+421950520811

dagmar.feherova@gmail.com

www.universa.sk


Jazyková škola

Palisády 38, 811 06 Bratislava

+421254432437

info@1sjs.sk

www.1sjs.sk


Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých n.o.

Stavbárov 8/8, 945 01 Komárno

+421904311520

szaki@szaki.sk

www.szaki.sk


E-Ku inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Piaristická 2, 949 01 Nitra

+421376542452, +421376542456

Eku@eku.sk

www.eku.sk


REBOLI s.r.o. 

Bačíkova ul. 3, 040 01 Košice

+421905660713

info@reboli.sk

uzikova@centrum.sk


Jazyková škola Prešov

Plzenská 10, 080 01 Prešov

+421517724184

jspresov@jspresov.sk

www.jspresov.sk


Jazyková škola Trenčín

Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín

+421327434422

ktisonova@gmail.com

www.sjstrencin.sk


Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

+421918805226, +421905632776

katarina.pankuchova@uniza.sk

www.ucv.uniza.sk

Sprechen Sie Deutsch?

PRÁCA V RAKÚSKU, NEMECKU ALEBO VO ŠVAJČIARSKU?
UVAŽUJETE O NOVEJ KARIÉRE?


Tím HCMS Recruitment Vám veľmi rád
odpovie na všetky Vaše otázky

_.png
logo-web_edited_edited.png
bottom of page