top of page

Urzędowe uznanie wykształcenia

Współpraca z zagranicznymi urzędami to część naszych codziennych obowiązków. 

Zapewniamy oficjalne uznanie wykształcenia w każdym regionie Niemiec i Austrii. Monitorujemy wytyczne i wszelkie zmiany legislacyjne, dzięki czemu wszystkim naszym kandydatom przekazujemy szczegółowe instrukcje i procedury. 

W zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia Republiki Słowackiej, kancelarią notarialną oraz tłumaczem przysięgłym. Wymiana dokumentów odbywa się drogą pocztową oraz elektroniczną. Dokumenty można nam przekazać również osobiście w naszej siedzibie w Bratysławie na ul. Mostová 2. 

​Sprawami dotyczącymi urzędowego uznania wykształcenia naszych kandydatów zajmujemy się nieodpłatnie.

bottom of page