top of page

Administratívne povinnosti

Povinná registrácia v rakúskom Gesundheitsberuferegister 

Poskytujeme asistenciu v súvislosti s povinnou registráciou v Gesundheitsberuferegistri, ktorú je lehotne potrebné vykonať do konca roka 2023. 

 

Dokumenty na stiahnutie: 

 

 1. Antrag_DGKP_GBR_formular na vyplnenie

 2. Antrag_DGKP_GBR_navod na vyplnenie

 3. Antrag_PA_PFA_GBR_formular na vyplnenie

 4. Antrag_PA_PFA_GBR_navod na vyplnenie

 5. Arztliches Attest_GBR_DE

 6. Arztliches Attest_GBR_SK

 7. Vertrauenswurdigkeit_GBR_formular na vyplnenie

 8. Vertrauenswurdigkeit_GBR_navod na vyplnenie

 9. Polizeikommissariate

 10. Antrag auf Ausstellung einer Strafregisterbescheinigung_formular na vyplnenie

 11. Antrag auf Ausstellung einer Strafregisterbescheinigung_navod na vyplnenie

 

Daňové a sociálne odvody

Do zdravotnej a sociálnej poisťovne vás prihlási zamestnávateľ. 

V Nemecku sa daňové a sociálne odvody vypočítavajú na základe Steuerklasse. Brutto-netto kalkulačku je možné nájsť tu

V Rakúsku sa daňový systém riadí tabuľkovým systémom a je vysvetlený na stránke Ministerstva financií. Brutto-netto kalkulačku je možné nájsť tu

 

Zdravotné a sociálne zabezpečenie

Ako sprostredkovateľ práce Vás informujeme o prístupe k zdravotnému systému, zdravotnom poistení, sociálnom poistení a pracovnom práve v Nemecku: 

O zdravotnom a sociálnom poistení v Rakúsku dočítate tu: 

Daňové poradenstvo

Radi Vám poradíme, ak potrebujete asistenciu napr. s vrátením daní, daňovým priznaním, prídavkami na deti alebo rodičovským príspevkom. 

bottom of page