top of page

Úradné uznanie vzdelania

Spolupráca so zahraničnými úradmi patrí k našej každodennej agende. 

S úradným uznaním vzdelania asistujeme v každej spolkovej republike v Nemecku a Rakúsku. Sledujeme smernice a legislatívne zmeny a všetkým našim kandidátom poskytujeme detailné návody a postupy. 

Pri konsolidácií potrebných dokumentov spolupracujeme s ministerstvami, komorami, notárskym úradom a úradným prekladateľom. Výmena dokumentov prebieha poštou a elektronicky. V prípade záujmu nám vaše dokumenty môžete odovzdať aj osobne na Mostovej 2, v Bratislave. 

​Úradné uznanie vzdelania vykonávame na základe plnej moci a pre všetkých našich kandidátov bezplatne.

bottom of page