top of page

Úradné uznanie vzdelania

Spolupráca so zahraničnými úradmi patrí k našej každodennej agende. 

S úradným uznaním vzdelania asistujeme v každej spolkovej republike

v Nemecku a Rakúsku. Sledujeme smernice a legislatívne zmeny

a všetkým našim kandidátom poskytujeme detailné návody a postupy. 

Pri konsolidácií potrebných dokumentov spolupracujeme

s ministerstvami, komorami, notárskym úradom a úradným prekladateľom. Výmena dokumentov prebieha poštou a elektronicky.

V prípade záujmu nám vaše dokumenty môžete odovzdať aj osobne

na Mostovej 2, v Bratislave. 

​Úradné uznanie vzdelania vykonávame na základe plnej moci

a pre všetkých našich kandidátov bezplatne.

Asset 12222347.png
_.png
Anchor 1

Sprechen Sie Deutsch?

PRÁCA V RAKÚSKU, NEMECKU ALEBO VO ŠVAJČIARSKU?
UVAŽUJETE O NOVEJ KARIÉRE?


Tím HCMS Recruitment Vám veľmi rád
odpovie na všetky Vaše otázky

_.png
logo-web_edited_edited.png
bottom of page